İşLETMELERIN IHTIYAçLARıNA ODAKLANMAYAN YAZıLıMLARıN YüZDE 75'I BAşARıSıZ

© Haberler.com tarafından sağlanmıştır Yapılan araştırmalar, dijital dönüşümde ihtiyaca odaklanan yeni nesil yazılımların işletmelerin faaliyetlerine çeviklik ve sürdürülebilirlik kazandırdığını gösteriyor. Yapılan araştırmalar, dijital dönüşümde ihtiyaca odaklanan yeni nesil yazılımların işletmelerin faaliyetlerine çeviklik ve sürdürülebilirlik k...

Source: